Search

lengkeng1509

210116 – t thay đổi

Tôi cảm nhận được nhiều sự thay đổi ở chính tôi trong những ngày qua. T trở thành con người mà t không thể tưởng tượng trong quá khứ. T không còn dám chắc về bất cứ thứ gì. Nhưng t nghĩ t đang thay đổi tích cực

T muốn giúp đỡ người khác nên sẽ bắt đầu với việc giúp đỡ người xung quanh như giúp Tình học tiếng anh.

T quay lại với những giá trị cốt lõi của t. Chăm sóc sức khỏe bản thân, ăn uống đầy đủ và xanh, tập trung giữ gìn môi trường ở mình, sạch sẽ, gọn gàng, làm những gì mình thích, về thăm gia đình nếu có thể.

T sẽ từ bỏ điện thoại và mạng xã hội cũng như các thiết bị điện tử khác nhiều nhất có thể.

220116 – Gần Tết 2022

Thế mà một năm nữa cũng đã qua. Thời gian trôi nhanh quá.

Một bức ảnh Tình lượm trên mạng và gửi cho mình.

Continue reading “220116 – Gần Tết 2022”

On money worries

Continue reading “On money worries”

PEOPLE PLEASER

One of the biggest trees I have ever seen!!!

Continue reading “PEOPLE PLEASER”

Appreciation

I really appreciate those people who believe in me even when I lose my confidence, who check on me daily just make sure I don’t give up on my journey because of stupid reasons, who listen to me for hours just to make sure I’m heard and I’m fine. I squander a lot of time in my life doing nothing but regret.

After many many days giving up, yesterday I sat myself down to study. And I realize that I can do it. Even though I thought I hated it, I am not capable of doing it, I still can. It is a feel-good moment when I realize these things.

20211127 – Một cuối tuần nữa

Không thể tin được là chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới Tết dương lịch 2021 và chắc khoảng 2 tháng nữa là tết âm lịch.

Continue reading “20211127 – Một cuối tuần nữa”

On giving up or keeping up

There are quite a few things making me want to give up on this journey recently. People tend to choose something they are familiar with or something easy. So, what am I doing at this age?

Continue reading “On giving up or keeping up”

20212011 – Weekend

I am not supposed to write two articles in just one morning but because I was so lazy over the weekdays, there we are.
Continue reading “20212011 – Weekend”

To “one-month-later” me

Dear myself,

Continue reading “To “one-month-later” me”

Blog at WordPress.com.

Up ↑